לדייר - לדייר
Animated Floating Div
התחברות
דף הבית /

לוחות הנדלן הבולטים של ישראל

ברוכים הבאים לאתר "לדייר LADAYAR", הפועל בכתובת טבריה רחוב אלחדיף (להלן: "האתר"), שבבעלותה ובניהולה של חברת עזרא דיגיטל, ח.פ. 516640133, מכתובת כלנית מיקוד 1499500 בית 74, טל': 0508769976(להלן: "החברה" או "הנהלת האתר").
האתר מהווה פלטפורמה למציאת אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגי האתר בכתובת דוא"ל:
ladayar5166@gmail.com, בטל': 0508769976, או בדואר בכתובת: כלנית מיקוד 1499500 בית 74.
תשומת ליבך: מובהר כי כל השקעה ורכישה של נדל"ן טומנת בחובה סיכונים, לרבות אובדן מלא של ההשקעה ומומלץ להתקשר עם אנשי מקצוע בעלי רישיון בטרם קבלת החלטה על ביצוע רכישה ו/או השקעה.

באישור התקנון הנך מצהיר ומתחייב כי:
(1) הנך בן 18 שנים לפחות;
(2) יש לך את הכשירות המשפטית להתחייב לחוזים ולבצע פעולות משפטיות;
(3) יש לך את הזכות, הסמכות והיכולת לקבל ולעמוד בתנאי תקנון זה.
הכותרות בתנאי שימוש אלה תשמשנה לנוחיות בלבד.
התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים כאחד.

1. הגדרות

1.1. המשתמש – גולש אשר משתמש בשירותי האתר.
1.2. האתר – www.ladayar.co.il
1.3. הנהלת האתר – עזרא דיגיטל ו/או מי מטעמה.
1.4. מידע ו/או תוכן – מידע מכל מין וסוג, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), מוזיקלי, או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק משתמש ((user interface, חוויית משתמש (user experience) וכל תו, סימן, סמל וצלמית(icon) .

2. כללי

2.1. האתר הוא פלטפורמה המספקת למשתמשיה מידע שימושי בתחום הנדל"ן, לרבות מאמרים, פורומים, טיפים מקצועיים, סרטונים וכיוצא בזאת, לכל המעוניין בכך.
2.2. האתר מאפשר לאנשי מקצוע בתחום לפרסם תוכן באתר. יודגש – חובתו של כל משתמש, ככל והוא מתקשר עם אנשי המקצוע המפורסמים באתר, לברר טרם ההתקשרות עימם, את פרטיהם המזהים ואת הרישיון אשר קיים להם או לא קיים להם לבצע פעולות. כך למשל, משתמש שמתקשר עם אדם שמפורסם באתר כעו"ד, צריך לוודא כי מדובר בעו"ד רשום ובעל רישיון.
2.3. המחירים בעבור השירותים הם המחירים המופיעים באתר, כולל מע"מ.
2.4. המחשבונים באתר הם כלי עזר בלבד ואין להסתמך עליהם לצורך ביצוע עסקאות או פעולות. הנהלת האתר לא אחראית לנזקים ו/או להפסדים הנובעים מהסתמכות על המחשבונים.

2. השימוש באתר

2.1. הנך רשאי להשתמש באתר ובתכניו רק בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה. אין להשתמש באתר ובתכניו באופן אחר, אלא אם קיבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, מהנהלת האתר, ובכפוף לתנאי ההסכמה באם תינתן הסכמה.
2.2. למען הסר ספק, אין להקליט, להעתיק, לשכפל, לייצר יצירה נגזרת ו/או לבצע כל פעולה המחייבת את הסכמת הבעלים. להנהלת האתר יש זכות יוצרים וזכות מוסרית בכל היצירות באתר.

3. שינויים באתר

3.1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת ; ושינויים אלו יהיו בתוקף מיד לאחר פרסומם.
3.2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה/מראה/עיצוב האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו, ותהיה רשאית לגבות תשלום ו/או להפסיק לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים אלה, הכל לפי החלטתה ושיקול דעתה.

4. אחריות

4.1. התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם("AS IS") .
4.2. הנהלת האתר לא תשא באחריות לתכני האתר, ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש.
4.3. הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים ו/או למצגים המוצגים באתר. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר באחריותך המלאה בלבד.
4.4. המשתמש מצהיר כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע באתר. הנהלת האתר לא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש האמור.

5. קניין רוחני

5.1. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסמים באתר הינם בבעלות האתר ומוגנים על-פי כל דין או בבעלות גורמים שלישיים שהתירו להנהלת האתר את השימוש בהם, לרבות, חשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
5.2. כל העתקה, עריכה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת, אסורים ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, ועוולה אזרחית וחוזית.
5.3. שם האתר ושם המתחם של האתר (Domain), סימני המסחר באתר, שמה של הנהלת האתר וסימני המסחר שלה, כולם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של הנהלת באתר, בכתב ומראש.

6. רישיון שימוש מוגבל

6.1. בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בשירותי האתר, לרבות היתר לגלוש בו. כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל ייחשב כהפרה של הסכם זה.
6.2. הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים באתר, ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.
6.3. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר, ללא אישור מפורש בכתב. גלישה לאתר באמצעות בינה מלאכותית, או הפעלת מערכת אוטומטית שתגלוש לאתר, ללא אישור בכתב מהנהלת האפליקציה, תחשב כפריצה לשרתי האתר, והנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למצות את הדין במישור הפלילי והאזרחי עם האחראי.

7. קישורים חיצוניים וסימני מסחר של חברות אחרות

7.1. האתר עשוי להכיל בתוכו קישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט ומהם.
7.2. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר אליו.
7.3. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
7.4. יודגש, הנהלת האתר איננה שולטת או מפקחת על התכנים שמופיעים באתרים אליהם היא מפנה ואין בהפנייה אליהם כדי להעיד הסכמה מטעם הנהלת האתר לתוכנם, לאמינותם או לחוקיותם.
7.5. להנהלת האתר שיקול דעת מוחלט להסרה מהאתר של קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים.
7.6. האתר עלול להכיל סימני מסחר ולוגו של חברות אחרות, כצורך תיאורי. אין להניח כי קיימת זיקה או סינוף לחברות אחרות, אלא אם צויין מפורשות אחרת.

8. פרסומות

8.1. הנהלת האתר מעניקה למפרסמים אפשרות להעלות, לפרסם, לשמור ולהציג באתר סוגים שונים של מידע, לרבות תכנים מסחריים, אך הנהלת האתר אינה יכול לנטר ואינה מנטרת באופן פעיל את התוכן שמועלה לאתר.
8.2. האחריות לתוכן המודעות שתפורסמנה באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות תחול על המפרסמים בלבד. בנוסף, האחריות על תוכן המודעות והתוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על המודעות באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד. הנהלת האתר לא תהווה צד לעסקה בין המשתמש לבין המפרסמים ולא תישא באחריות לשירותים ולטובין שירכשו ו/או יוצעו על ידי המפרסמים.
8.3. להנהלת האתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.

9. שונות

9.1. תנאי השימוש, ביחד עם מדיניות הפרטיות של האתר, ממצים את מכלול ההוראות שיחולו לעניין השימוש באתר. כל פעולה ו/או התנהגות של הנהלת האתר לא ייחשבו כוויתור על זכויותיה ו/או כהסכמה מצידה לכל הפרה או אי-קיום של תנאי השימוש באתר.
9.2. אם ייקבע ע"י בימ"ש מוסמך, כי תנאי מתנאים אלו, הינו בלתי חוקי או בלתי אכיף, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לגרוע מתוקפן של יתר הוראות והתנאים אשר יישארו בתוקפן ולא יהיה בכך כל ויתור ו/או פגיעה בהוראות אחרות בתקנון זה.
9.3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדווח לגורמי אכיפת החוק על כל פעילות המעלה חשד להפרה של חוקים, דינים או תקנות וזאת כדי להגן על האתר ו/או עליך ועל יתר המשתמשים ו/או על צדדים שלישיים, ו/או כדי להבטיח את שלמות ותפעול האתר.
9.4. כתובות המשתמש לצורך משלוח הודעות הן כמופיע בפרטי המשתמש אשר נמסרו על ידי המשתמש, והמצאה בדואר רשום או בהדבקה לכתובת שמסר המשתמש, תהא המצאה כדין.

10. סמכות שיפוט ודין חל

10.1. תקנון זה ותנאיו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך, מחלוקת או טענה המתייחסים לתקנון זה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.

11. יצירת קשר

11.1. ככל שיש לך שאלות או תגובות אתה מוזמן לפנות אלינו בטפסים המקוונים ליצירת קשר הנמצאים באתר, או לכתובת המייל ladayar5166@gmail.com או באמצעות הטלפון 0508769976 או בדואר רשום בכתובת: כלנית מיקוד 1499500 בית 74 עבור עזרא דיגיטל. אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ונשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.
11.2. הנהלת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או בצד ג', אנא פנה אלינו בהקדם.
הצטרפו לניוזלטר השבועי שלנו והישארו מעודכנים בכל מה שקורה בעולם הנדל”ן
צרפו אותי
אני מאשר/ת שליחת דיוור מאתר לדייר
מחשבונים מחשבון משכנתא מחשבון רכישת דירה מחשבון מס שבח מחשבון מס רכישה מחשבון מדד תשומות הבניה
הכר את המומחה
משה עזרא
יועץ נדלן
לפניה אישית
הצג מספר טלפון
אודותינו תנאי שימוש מדיניות פרטיות צור קשר
כל הזכויות שמורות לאתר © Ladayar.co.il